Creaties

waar we trots op zijn

ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is in 2012 opgericht als het eerste initiatief van SocioQuest. ZorgfocuZ begon als een onderzoeksbureau dat met name met kwantitatieve methoden (specialisme vakgroep sociologie) actief was in de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties). Door voor de wetenschap vrij gangbare methoden, die in in praktijkonderzoek minder gangbaar zijn, toe te passen, wist ZorgfocuZ snel naam te maken als bureau dat meer uit onderzoek haalde. O.a. in samenwerking met de inhoudelijke kennis van Zorgbelang Fryslân maakte ZorgfocuZ, in plaats van rapporten met veel tabellen en cijfers, compactere en tegelijkertijd informatievere rapporten. Deze vormden de basis op basis waarvan samen met opdrachtgevers de stap naar verbetering werd gezet.

Inmiddels is ZorgfocuZ een onderzoeksbureau met 25 medewerkers dat zich in brede zin richt op de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. ZorgfocuZ houdt zich bezig met beleidsonderzoek, advies en onderzoek onder alle relevante doelgroepen in de zorg zoals cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verwijzers en medewerkers, onder andere voor gemeenten (sociaal domein) en zorgorganisaties zoals die in de verpleeghuiszorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ.

Voor meer informatie, zie: https://www.zorgfocuz.nl/

Partners