Over SocioQuest

Creatie uit kennis

Creatie uit kennis

SocioQuest is ontstaan in 2012, als initiatief om kennis van de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen toe te passen in de praktijk (kennisvalorisatie)Sindsdien hebben wij met succes - samen met onze partners - meerdere op wetenschappelijke kennis gebaseerde producten en interventies duurzaam hun weg naar de praktijk laten vinden. Oftewel, samen met onze partners creëren we maatschappelijke waarde uit kennis. Benieuwd naar onze creaties, kijk dan hier

SocioQuest is doorlopend bezig met het signaleren van ontwikkelingen in de wetenschap en het bedrijfsleven die mogelijkheden bieden voor praktische toepassing van sociaalwetenschappelijke kennis. Wij doen dat door bottom up aan te sluiten bij wat er concreet aan kennis voorhanden is, welke vragen er leven en wat (door wetenschappers) gecreëerd wordt. Wij zijn er voor om samen met partners uit praktijk en wetenschap te kijken op welke wijze creaties het beste hun weg naar de praktijk kunnen vinden, rekening houdend met ieders positie, belangen en mogelijkheden. Door het veelal creëren van slimme coalities zorgen we voor duurzame toepassing van kennis in de praktijk. 

SocioQuest is als organisatie sinds de oprichting flink gegroeid. Voor de initiatieven van SocioQuest werken thans zo'n 30 fte. Het overgrote deel is in vaste dienst. Een klein deel is verbonden als freelance trainer, adviseur of onderzoeker.  

Wij vertellen graag over ons werk, zijn nieuwsgierig en vinden het leuk om mee te denken. Dus schroom vooral niet om contact met ons op te nemen!