Onderzoek, advies en kennistoepassing

SocioQuest is gelieerd aan de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en richt zich op:

Onderzoek en advies
Wij doen onderzoek en adviesopdrachten voor diverse organisaties, zoals gemeenten, provincies en zorgorganisaties. We maken daarbij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. SocioQuest is innovatief. Doordat de afdeling Sociologie met haar onderzoek voorop loopt in Nederland, kan SocioQuest kwalitatief hoogwaardige kennis en de nieuwste onderzoeksmethoden toepassen in de praktijk. SocioQuest is veelzijdig. Binnen de afdeling Sociologie is expertise aanwezig over praktisch ieder sociologisch vraagstuk. Per opdracht wordt gekeken welke wetenschappers, kennis en vaardigheden nodig zijn. SocioQuest kan daardoor maatwerk leveren en gefundeerde antwoorden verschaffen.

Kennistoepassing
Wij ontwikkelen - al dan niet met samenwerkingspartners - allerlei concrete initiatieven om sociologische kennis in de praktijk toe te passen. SocioQuest is toegankelijk en staat altijd open voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Voorbeelden van reeds succesvolle initiatieven zijn Kiva (bewezen effectief anti-pestprogramma), ZorgfocuZ (onderzoek en advies voor zorgorganisaties) en het Kennis- en expertisecentrum sociale veiligheid en groepsvorming (KSVG) en de leerlingmonitor van het KSVG. 

Stop pesten en word een KiVa-school!http://www.kivaschool.nl

KiVa is een programma dat bewezen effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is goedgekeurd door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa wordt door de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht en (door)ontwikkeld.

lees meer