Creaties

waar we trots op zijn

SocioQuest Research

Vanuit SocioQuest Research doen wij onderzoek- en adviesopdrachten in opdracht van diverse organisaties, waaronder gemeenten, provincies, zorgorganisaties en de (semi-)publieke sector. Door onze samenwerking met de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen maken wij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en lopen wij voorop qua onderzoeksmethodieken. Bovendien is er binnen deze afdeling expertise aanwezig over praktisch ieder 'sociologisch' vraagstuk. Per opdracht kijken wij welke wetenschappers, kennis en vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle aanpak. 

Partners