Creaties

waar we trots op zijn

PILOT: SterkWerk

SterkWerk is een programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool. SterkWerk beoogt meer prosociaal gedrag tussen leerlingen, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Daarnaast heeft het programma als doel minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen bij leerlingen en meer betrokkenheid bij de school. SterkWerk is gericht op het geven van verantwoordelijkheid aan kinderen en het verbeteren van de onderlinge relaties in de groep.

SterkWerk zit op dit moment in de pilotfase; het programma wordt in de praktijk getest en onderzocht op effectiviteit.

Voor meer informatie, zie: https://www.sterkwerkschool.nl/

Partners