Creaties

waar we trots op zijn

PILOT: GRIPP

GRIPP is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. GRIPP zet in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van jongeren. De nadruk van het programma ligt op de groep als geheel. GRIPP staat voor: groepsvorming, identiteit en pest-preventie. 

GRIPP zit in de pilotfase. GRIPP wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen SocioQuest, de Rijksuniversiteit Groningen en trainers uit de praktijk. De Rijksuniversiteit Groningen test het programma tussen 2019-2022. Het doel is om te komen tot een bewezen effectief programma voor het voortgezet onderwijs. 

Voor meer informatie, zie: https://www.nro-vo.nl/

Partners