Creaties

waar we trots op zijn

Ouder-betrokkenheid

De toolkit en bijbehorende training 'Ouderbetrokkenheid: Samen met ouders werken aan een fijne school’ zijn ontwikkeld in samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Nedelands Jeugdinstituut. Een fijne sfeer op school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de leerprestaties. Een kind dat lekker in zijn vel zit, leert immers gemakkelijker. Een cruciale factor bij het creëren van een fijne school is de rol van ouders. Hoe kun je werken aan een fijne sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere kijk op hebben? Veel scholen worstelen met dergelijke vragen. De toolkit biedt aanknopingspunten voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school.

SocioQuest verzorgt voor dit product de uitrol. Iedere school in Nederland kan er gebruik van maken. Zie voor informatie over het product en hoe u dit kunt afnemen: https://www.onderwijsenouders.nl/

Partners