Creaties

waar we trots op zijn

Leerlingmonitor sociale veiligheid

Scholen zijn sinds 2015 wettelijk verplicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren. Los van de verplichting levert het bevragen van leerlingen enorm veel relevante inzichten op. Zeker wanneer de uitkomsten van de monitor concrete inzichten bieden voor leerkrachten waarmee zij kunnen werken aan het verbeteren van de de sociale veiligheid.

Vanuit dat oogpunt heeft SocioQuest, in samenwerking met de Rijksunversiteit Groningen, het onderzoek 'watwerkttegenpesten' en de GGD Amsterdam, de leerlingmonitor sociale veiligheid ontwikkeld. Deze monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. Deze monitor en onderdelen ervan worden thans toegepast door honderden scholen in Nederland. 

Voor meer informatie: http://monitor.sociaalnetwerkadvies.nl/

Partners