Creaties

waar we trots op zijn

KiVa

KiVa is een schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet preventief in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Samen maken we er een fijne school van!

KiVa is in 2007 ontwikkeld in Finland. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn. Daarnaast is het een Fins acroniem voor ‘leuke school, zonder pesten’. Het KiVa-programma behaalde veelbelovende resultaten in Finland.

 

Uitrol door SocioQuest

Het succes in Finland was voor het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanleiding om KiVa op grote schaal te evalueren binnen het Nederlandse onderwijs. Dit onderzoek liep van 2012 tot 2014 in meer dan 200 klassen op 66 scholen en is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. In het onderzoek is de effectiviteit van KiVa aangetoond. Daarmee is KiVa evidence based.

SocioQuest zorgt voor de uitrol van KiVa in de Nederlandse onderwijspraktijk. Met succes, want inmiddels is er een groot landelijk netwerk van basisscholen dat met KiVa werkt. 

KiVa is een lerend programma; het wordt constant verbeterd. Om deze leerdoelstelling te verankeren is het zogenaamde KiVa-consortium opgericht, een doorlopende samenwerking tussen KiVa, de Rijksuniversiteit Groningen en trainers uit de onderwijspraktijk. Dit gremium bepaalt de inhoudelijke kaders van KiVa, geeft richting aan de ontwikkelagenda en begeleidt onderzoek. Op deze manier wordt kwaliteit en doorontwikkeling gewaarborgd.  

Voor meer informatie: www.kivaschool.nl

Partners