Creaties

waar we trots op zijn

GRIP&GLANS

GRIP&GLANS is gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden (glans) van mensen. Hoe leven mensen gezond en gelukkig? Wat kunnen we zelf hierin doen? Wat kunnen we voor elkaar doen? Wat kan de samenleving doen? Met de antwoorden op deze vragen kunnen we samen werk maken van “grip” en “glans” voor zoveel mogelijk mensen.

De GRIP&GLANS-cursussen sluiten bijzonder goed aan op recente ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals “positieve gezondheid” en de participatiesamenleving. Sinds meerdere jaren worden de GRIP&GLANS-cursussen in heel Nederland uitgevoerd en werken we met het GRIP&GLANS-team aan nieuwe vormen van GRIP&GLANS.

GRIP&GLANS is voortgekomen uit het onderzoeksprogramma van Prof. dr. Nardi Steverink, werkzaam voor de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe het komt dat sommige mensen tot op hoge leeftijd gezond en gelukkig blijven, terwijl anderen daar veel moeite mee hebben. Hoe valt dit te verklaren vanuit sociale en psychologische factoren? 

In de afgelopen jaren zijn meerdere studies gedaan naar de effectiviteit van de GRIP&GLANS cursussen. Hieruit bleek dat mensen inderdaad betere zelfmanagers kunnen worden van hun eigen welbevinden. Deelnemers scoren hoger op zelfmanagementvaardigheden en welbevinden in vergeleking met de controlegroepen. Ook voelen deelnemers zich vaak minder eenzaam na de cursus.

GRIP&GLANS is in 2017 erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Uitrol SocioQuest

SocioQuest verzorgt de uitrol van GRIP&GLANS. Niet alleen verzorgen we daarbij trainingen om GRIP&GLANS docenten op te leiden, organiseren we kennisbijeenkomsten en zijn we hét aanspreekpunt voor de praktijk. Ook kijken we hoe het programma doorontwikkeld kan worden. Daarvoor werken de Rijksuniversiteit Groningen, SocioQuest en GRIP&GLANS trainers samen in het GRIP&GLANS consortium. De doorontwikkeling bestaat er thans met name uit om de interventie ook geschikt te maken voor andere doelgroepen dan de oorspronkelijke doelgroep ouderen. Deze doorontwikkeling is ingegeven door behoeften uit de praktijk. Onder andere wordt in een pilotproject in de gemeente Midden-Groningen, samen met Kwartier Zorg & Welzijn gewerkt aan de doorontwikkeling van GRIP&GLANS, in het bijzonder om de interventie ook geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor meer informatie zie: www.gripenglans.nl

Partners